ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. IV KET. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. IV KET. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. IV KET. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. IV KET. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. III KET. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. III KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. II KET. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. II KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. I KET. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2022 M. I KETV. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2021 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA